Kontakt

NORBS Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije

Đušina 10, lokal 6
11000 Beograd, Srbija
Telefon: 0800 333 103
E-mail: office@norbs.rs, linijapomoci@norbs.rs
Tekući račun: 205-163505-05
PIB: 106848054
Matični broj: 28027630