Usvojene nove izmene i dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima

Objavljeno pre 2 meseca

prati ovo pitanje

Nedavno su usvojene izmene i dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, čime je izmenjena i Lista pomagala.

Tokom 2022. godine, jedna od aktivnosti na koju je NORBS bio usmeren, bile su izmene i dopune pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se finansijraju iz sredstava RFZO. Kako se ovaj pravilnik nije značajnije menjao tokom prethodnih godina, NORBS se je, zajedno sa nekoliko udruženja članica zalagao za izmene ovog pravilnika. Te aktivnosti su dodatno proširene i kroz učešće u radnoj grupi formiranoj sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom (NOOIS) i neformalnom grupom građana IMPACT-21, putem koje smo RFZO-u predali nove zahteve za izmenu gorepomenutog pravilnika.

Neke od izmene su se dogodile u sledećim delovima:

  • Povećanje količine pelena koja se može dobiti na mesečnom nivou;
  • Proširenje u indikacijama, načinu propisivanja i roku trajanja za proteze (za gornje i donje ekstremitete) i ortoze (gornji ekstremiteti, kičma);
  • Proširenje indikacija za izdavanje ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima; 
  • Silikonski upijajući flasteri;
  • Promene koje se tiču urinarnih katetera i uložaka za inkontinenciju.

Ovaj pravilnik je stupio na snagu i počeo da se primenjuje od 26.11.2022., osim dela pravilnika o protezama gornjih i donjih ekstremiteta, koji počinje sa primenom 26.01.2023

LINK DO PRAVILNIKA

LINK DO LISTE MEDICINSKO TEHNIČKIH POMAGALA

Promene – izdvojena lista