Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja i povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

U slučaju da lečenje oboljenja, stanja ili povrede koje su izlečive a ne mogu se uspešno lečiti u Srbiji i za koje RFZO ne  odobri sredstva, lečenje u inostranstvu moguće je iz sredstava Budzetskog fonda čije dodeljivanje je regulisano Procedurama kojima se uređuju bliži uslovi, način i postupak dodele sredstava iz Budzetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji (broj 500-01-1291/1/2014-05 od 2.2.2015.g.).

Postupak po navedenim procedurama pokreće se na zahtev pacijenta (odnosno zakonskog zastupnika, ako je to slučaj) koji se podnosi Ministarstvu zdravlja sa naznakom “za Budzetski fond”.

Zahtev se podnosi na osnovu predloga tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove u kojoj se pacijent leči.

Uz zahtev se predaje predlog tri lekara, kompletna medicinska dokumentacija o sprovedenom lečenju u Srbiji, rešenje RFZO kojim se odbija upućivanje na lečenje u inostranstvu po odredbama napred navedenog pravilnika.

Komisija za dodelu sredstava iz Budzetskog fonda daje stručni nalaz, ocenu i mišljenje o podnetom zahtevu.

Na osnovu stručnog nalaza, ocene i mišljenja o podnetom zahtevu I saglasnosti inostrane ustanove o prijemu pacijenta na lečenje, Komisija daje predlog za dodelu sredstava iz Budzetskog fonda ministru zdravlja koji donosi odluku o dodeli sredstava.

 

 .