Procedura za ostvarivanje prava na lečenje u inostranstvu

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Pravo na lečenje u inostranstvu osigurano lice može ostvariti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje oboljenja, stanja ili povrede koji se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji, a u zemlji u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost za uspešno lečenje tog oboljenja, stanja ili povrede.

Na lečenje u inostranstvo mogu se uputiti osigurana lica radi lečenja oboljenja, stanja ili povreda koje su utvrđene Listom oboljenja, stanja i povreda za upućivanje na lečenje u inostranstvo iz priloga uz Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lećenje u inostranstvo (Sl.glasnik RS br.44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013, 110/2013 I 113/2014).

Takođe, na lečenje u inostranstvo mogu se uputiti osigurana lica radi lečenja izuzetno retkih bolesti.

Konačno, na lečenje u inostranstvo mogu se uputiti osigurana lica radi lečenja kardiovaskularnih oboljenja za koja su u zdravstvenim ustanovama u Srbiji utvrđene liste čekanja.

Osigurano lice se upućuje u jednu od inostranih zdravstvenih ustanova koje su određene Pravilnikom, a izuzetno veće lekarske komisije može da predloži i lečenje u zdravstvenu ustanovu koja nije na toj listi.

O pravu osiguranog lica na upućivanje na lečenje u inostranstvo u prvom stepenu rešava Komisija za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo koju imenuje Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a u drugom stepenu direktor Republičkog fonda.

Rešenje o upućivanju na lečenje u inostranstvo Komisija RFZO donosi na osnovu stručnog nalaza, ocene i mišljenja lekarske komisije za upućivanje na lečenje u inostranstvo koju imenuje direktor Republičkog fonda.

Uslovi za upućivanje na lečenje u inostranstvu po navedenom Pravilniku su:

1) da su iscrpljene sve mogućnosti lečenja u Srbiji, uključujući i dovođenje inostranog medicinskog stručnjaka, osim u slučaju upućivanja osiguranog lica radi lečenja navedenih kardiovaskularnih ,

2) da je lečenje koje se preporučuje naučno dokazano i prihvaćeno u praksi, kao i da ne predstavlja eksperimentalni oblik lečenja,

3) da će predloženo lečenje dovesti do značajnog produženja i poboljšanja kvaliteta života osiguranog lica,

4) da su troškovi lečenja finansijski prihvatljivi, s obzirom na ukupna sredstva utvrđena finansijskim planom RFZO za tekuću godinu i potrebe finansiranja drugih zahteva za upućivanje na lečenje u inostranstvo.

Postupak za upućivanje na lečenje u inostranstvo pokreće se na zahtev osiguranog lica ili njegovog zakonskog zastupnika, na obrascu zahteva koji je štampan uz Pravilnik, a uz zahtev se podnosi medicinska dokumentacija o sprovedenom lečenju u zemlji (u slučaju da se upućuje osigurano lice radi lečenja napred navedenih kardiovaskularnih oboljenja, uz medicinsku dokumentaciju dostavlja se i potvrda zdravstvene ustanove da se osigurano lice nalazi na listi čekanja).

Stručni nalaz, ocena i mišljenje lekarske komisije daju se o sledećem:

1) da su iskorišćene sve mogućnosti lečenja u zemlji (osim u slučaju upućivanja osiguranog lica radi lečenja kardiovaskularnih oboljenja iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika)

2) da postoji mogućnost uspešnog lečenja u inostranoj zdravstvenoj ustanovi sa liste inostranih zdravstvenih ustanova

3) da predloženo lečenje ispunjava uslove iz pravilnika

4) o načinu lečenja koji se sprovodi u inostranoj zdravstvenoj ustanovi (stacionarno lečenje, kontrolni pregled, ili obezbeđenje inostranog stručnjaka za lečenje u zemlji) i vreme neophodno za lečenje u inostranstvu

5) potrebi pratioca, odnosno stručnog pratioca (ako je to slučaj, davaoca organa ili tkiva) i vreme angažovanja pratioca

6) vrsti prevoznog sredstva (voz, kola za spavanje, autobus, avion, kola hitne pomoći i dr.), odnosno potrebi posebnog vazdušnog prevoza, a u slučaju kada je po oceni veća lekarske komisije to neophodno iz razloga hitnosti, prirode bolesti ili ekonomske celishodnosti

7) da li je neophodno produženje, odnosno skraćenje lečenja u inostranoj zdravstvenoj ustanovi, s obzirom na mogućnost nastavka lečenja u Srbiji.

Na osnovu stručnog nalaza, ocene i mišljenja veća lekarske komisije, saglasnosti inostrane zdravstvene ustanove o prijemu osiguranog lica na lečenje i utvrđenog dana prijema na lečenje, komisija donosi rešenje o upućivanju na lečenje u inostranstvo..