Treba da podignem terapiju, a rizično je ići u apoteku/ bolnicu. Koje su preporuke za postupanje u ovoj situaciji?

Ono što je važno da znate jeste da su elektronski recepti izdati na šest meseci automatski produženi za još tri meseca. Veliki broj apoteka i zdravstvenih ustanova je u skladu sa vanrednim stanjem upoznat sa merama, a jedna od tih je da Vam nije potreban overen uput (s obzirom da se komisije ne obrazuju u toku vanrednog stanja). Najbolje bi bilo da pozovete apoteku/ustanovu i proverite da li neko od Vaših prijatelja ili članova porodice može da podigne terapiju koja Vam je neophodna.