Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa  je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlana porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa.

Energetski ugroženi kupac je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.

Uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod domaćinstva, i to:

1) do 13.595,68 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 19.795,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;

3) do 25.990,25 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;

4) do 32.684,20 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečijeg dodatka ne prilažu sve dokaze, nego prilažu dokaz da im je utvrđeno pravo na dečiji dodatak ili novčanu socijalnu pomoć.

Svi potencijalni korisnici uz zahtev prilažu poslednji račun za električnu energiju ili prirodni gas.

 

Ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa, na sledeći način:

– za električnu energiju, za sve mesece:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 250 kWh mesečno;

– za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m³ mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45 m³ mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 60 m³ mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 75 m³ mesečno..