Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, povrede ili bolesti, neophodna nega i pomoć drugih osoba za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, ako ovo pravo ne koristi po drugom pravnom osnovu i ne koristi pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite.

Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad na opštini stanovanja, a pre odlučivanja o ovom pravu građanin/ka se upućuje na invalidsku komisiju radi utvrđivanja nesposobnosti.

Ostvarenje ovog prava podrazumeva poseban novčani dodatak koji se utvrđuje u nominalnom mesečnom iznosu i usklađuje se svakom meseca sa indeksom troškova života.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje naknade za tuđu negu i pomoć:

  • pisani zahtev
  • fotokopija lične karte
  • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih ili venčanih
  • fotokopija čeka od penzije
  • fotokopija zdravstvene knjižice
  • predlog za veštačenje
  • uverenje o nezaposlenosti
  • potvrda fonda PIO da nije ostvarena penzija
  • fotokopija medicinske dokumentacije
  • ukoliko je osoba rođena van teritorije Srbije – uverenje o državljanstvu.

 

 .