Jednokratna novčana pomoć

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Rok za odlučivanje je tri dana i zahtev se podnosi nadležnom Centru za socijalni rad.

-fotokopija lične karte za sve punoletne članove porodice

-izvodi iz Matične knjige rođenih za sve članove domaćinstva

-potvrda da su deca na redovnom školovanju ili prijava prebivališta za decu predškolskog uzrasta

-uverenja sa tržišta rada za sve punoletne članove domaćinstva

-uverenje iz Fonda za penzijskog i invalidskog osiguranja o primanjima u prethodna tri meseca

-uverenje iz katastra za sve punoletne članove

-za zaposlene prosek primanja u prethodna 3 meseca

-medicinska ili druga dokumentacija koja svedoči o stanju iznenade i trenutne potrebe

-računi/predračuni zapropisanu terapiju (iz državne apoteke)

-fotokopija rešenja za novčanu socijalnu pomoć.