Dokumentacija za priznavanje prava na novčanu naknadu razlike do iznosa uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica zbog telesnog oštećenja

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

-zahtev za priznavanje prava

-lična karta

-izvod iz matične knjige rođenih

-uverenje o državljanstvu

-rešenje Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o utvrđivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

-rešenje Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o utvrđivanju telesnog oštećenja

 .