Bolovanje radi posebne nege deteta

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Zbog deteta kome je neophodna posebna nega ako ima psihičku ili fizičku ometenosti, jedan od roditelja ima pravo da, po isteku porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa pola radnog vremena.

Osim u slučajevima teške psiho-fizičke ometenosti ovo bolovanje možete da otvorite i ako je vaše dete rođeno prevremeno ili ima neke zdravstvene probleme zbog kojih mora da ide na operaciju.

O tome odlučuje nadležni organ za ocenu stepena psiho-fizičke ometenosti deteta – lekarska komisija.

 Za otvaranje bolovanja radi posebne nege deteta potrebno Vam je:

  • Mišljenje pedijatra koji leči dete da vam je potrebno bolovanje radi posebne nege deteta
  • Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka, koji vam izdaje lekarska komisija
  • Rešenje o pravu na odsustvu sa rada radi posebne nege deteta, koji treba da vam izda poslodavac

Bolovanje može da traje najduže do detetovih  navršenih pet godina.

Pošto ono treba da se nadoveže na prethodno bolovanje, ne treba uopšte da se vratite na posao niti da zatvarate porodiljsko bolovanje, najbolje bi bilo da na vreme prikupite dokumentaciju, da bi komisija mogla na vreme da Vam odobri bolovanje radi posebne nege deteta..