Besplatno korišćenje obeleženih parking mesta

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

JKP „Parking servis” izdaje IPK osobama sa invaliditetom samo na osnovu nalaza nadležnog organa o stepenu invaliditeta (80 i više procenata invaliditeta) i Rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima za tekuću godinu.

IPK važi na teritoriji Republike Srbije, izdaje se za tekuću godinu i preuzima se u „Parking servis”-u na jednom od šaltera za rad sa strankama, u Starine Novaka br. 22, Kraljice Marije br. 7 ili u Mileševskoj br. 51, a uz potrebnu dokumentaciju:

  • Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu
  • Dve fotografije veličine 3,5 x 3cm
  • Saobraćajna dozvola
  • Lična karta

NAPOMENA: Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45 izdaje rešenja samo ponedeljkom, sredom i petkom od 09 do 13 časova. Više informacija možete dobiti na broj telefona 011/330-90-92 ili na sajtu Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

 

.