Prijatelji / Donatori

GENZYME

GENZYME www.genzyme.comGenzyme je jedna od vodećih biotehnoloških kompanija u svetu. Više od 11 000 zaposlenih širom sveta ujedinjuje zajednički cilj – izvršiti pozitivan uticaj na živote ljudi sa teškim bolestima.

Kompaniju Genzyme vodi privrženost pacijentima. Sa sedištem u Kembridžu, Masačusets, kompanija radi na razvijanju novih lekova, unapređuje postojeće terapije, obezbeđuje odobrenja za proizvode širom sveta i pristup lečenju pacijentima. Genzyme se nalazi na više od 85 lokacija – preko 30 u Evropi – uključujući 17 proizvodnih objekata, od kojih se 8 nalazi u Evropi.

www.genzyme.com

NACIONALNA ASOCIJACIJA STUDENATA FARMACIJE SRBIJE NAPSer

NAPser logo. Kliknite da posetite www.napser.orgKao nezavisna i samostalna organizacija NAPSer ostvaruje saradnju sa partnerima u zemlji i svetu u cilju realizacije specifičnih projekata i kampanja. Punopravna je članica IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation ) I EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association).

Putem projekata i kampanja koje sprovodi kao i povezivanjem sa kolegama u zemlji i svetu NAPSer ima za cilj da pomogne studentima farmacije da postanu kvalitetni i kompetentni zdravstveni stručnjaci svesni mesta i značaja farmacije u zdravstenom sistemu i farmaceuta u zdravstenom timu.

Specififični ciljevi:

  • Predstavljanje i zastupanje interesa studenata farmacije iz Srbije u diskusijama sa profesionalnim, vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i svetu
  • Motivisanje i edukacija studenata farmacije u cilju stvaranja proaktivnih i kompetentnih stručnjaka koji će pozitivno uticati na razvoj farmaceutske struke.
  • Ostvarivanje kontakata i saradnja na naučnom, edukativnom i kulturološkom nivou sa relevantnim institucijama, organizacijama i individuama u zemlji i svetu.
  • Promocija debate i razmene ideja među studentima farmacije na nivou Srbije.
  • Formiranje Lokalnih Kancelarija sa ciljem dostupnosti projekata i kampanja koje NAPSer sprovodi studentima farmacije širom Srbije.

Jedan je od inicijatora za osnivanje Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije.

www.napser.org

OCTAPHARMA

Octapharma www.octapharma.comKompanija Octapharma se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom sigurnih i kvalitetnih medicinskih preparata koji su derivati ljudskih (humanih) proteina, posebno u oblastima: Hematologije/Haematology (poremećaji koagulacije), Imunoterapije/Immunotherapy (poremećaji imuniteta) i intenzivne nege i urgentne medicine/Intensive Care and Emergency Medicine. Osnovana je 1983. u Švajcarskoj i od tada se intenzivno razvija i raste. Danas obuhvata postrojenja u 6 država (Austrija, Francuska, Nemačka, Švedska i Meksiko), 54 centra za donaciju plazme u Americi i Evropi, kao i 37 filijala i predstavništava, sa preko 4000 zaposlenih. Prodaju svojih proizvoda vrši u preko 80 zemlja sveta.

www.octapharma.com