Postanite član

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije (NORBS)  okuplja osobe sa retkim bolestima i članove njihovih porodica, a osnovni cilj je rad na poboljšanju položaja i kvaliteta njihovog života.

Želja nam je da nam se pridruže i ostala udruženja koja okupljaju osobe sa retkim bolestima i članove porodica osoba sa retkim bolestima, kao i pojedinci sa retkim bolestima koji nemaju svoja udruženja.

Da biste postali članovi potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

A) Punopravni član NORBS-a može biti udruženje ili savez koji:

  • okuplja osobe sa retkim bolestima koje su u svojoj etiologiji, načinu lečenja i problematici slične ili bliske, kao i njihove zakonske zastupnike, koji su se udružili radi olakšanog rešavanja specifičnih pitanja u vezi sa njihovim bolestima;
  • u svom članstvu u najvećem broju imaju osobe sa retkom bolešću i članove njihovih porodica;
  • je svojim ciljevima i aktivnostima jasno opredeljen da zastupa većinu ili najveći broj osoba sa konkretnom retkom bolešću ili grupom srodnih retkih bolesti;
  • deluje na teritoriji Republike Srbije;
  • prilikom pristupanja NORBS-u potpiše akt o pristupanju.

B) Individualni članovi NORBS-a mogu postati pojedinci oboleli od retkih bolesti ili njihovi pravni zastupnici koji nemaju svoje organizacije i ne predstavljaju ni jednu od postojećih organizacija članica.

C) Pomažući članovi NORBS-a mogu postati pravna i fizička lica, koja svojim radom ili donacijama doprinose ostvarivanju ciljeva NORBS-a.

Prijave za članstvo uz neophodnu dokumentaciju možete poslati na email: office@norbs.rs. Ipak, molimo Vas da imate u vidu da po novom Zakonu o udruženjima prvostepenu odluku o članstvu donosi Upravni odbor organizacije, a konačnu odluku Skupština organizacije.

Pozivamo Vas da postanete naši članovi i radujemo se budućoj saradnji.