Zdravstvena usluga i neophodne terapije u toku vanrednog stanja

Objavljeno pre 3 godine

prati ovo pitanje

Nakon našeg dopisa nadležnim ustanovama, Ministarstvo zdravlja je prepoznalo osobe obolele od retkih bolesti kao rizičnu grupu, i poslalo dopis nadležnim zdravstvenim ustanovama da obezbede kontinuiranu zdravstvenu zaštitu za osobe sa retkim bolestima koji se leče u tim institucijama, uključujući pružanje adekvatne zdravstvene usluge, kao i neophodne terapije.

Dopis Ministarstva zdravlja ustanovama u kojima se leče osobe sa retkim bolestima