Linija pomoći

Jedna od najvažnijih aktivnosti NORBS-a u svrhu postizanja ciljeva delovanja je usluga besplatne telefonske linije pomoći za osobe sa retkim bolestima i članove njihovih porodica, na broju 0800 333 103, putem koje se ovoj grupaciji obezbeđuje savetodavno-terapijska i pravna podrška od strane kvalifikovanih i obučenih osoba.