Imam dete sa retkom bolešću (ili sam sam/a oboleo/la) i zaposlen/a sam, što je rizik jer imam čest kontakt sa drugim ljudima. Koje opcije postoje za smanjenje rizika u ovoj situaciji?

Preporuka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave jeste da su lica sa utvrđenim hroničnim bolestima, lica starija od 60 godina i roditelj deteta do 12 godina posebno ugrožene kategorije stanovništva i da je za takve kategorije neophodno omogućiti rad od kuće. U slučaju da se zbog prirode posla rad ne može organizovati u kućnim uslovima poslodavac je dužan da obezbedi mere zaštite, kao i da organizuje rad u smenama.

Poslodavac treba da omogući jednom roditelju sa detetom ispod 12 godina da radi od kuće, a ako je to nemoguće da organizuje rad u smenama tako da se raspored zaposlenog roditelja ne poklapa sa rasporedom drugog roditelja. 

Zaposleni koji smatraju da im je povređeno pravo iz radnog odnosa mogu se obratiti Inspektoratu za rad.

Email- inspektorat@minrzs.gov.rs,   kontrola@minrzs.gov.rs

Telefon- 0800 300 307

Saopštenje nadležnih organa