NORBS PROJEKAT „ŽIVOT NIJE DIJAGNOZA“ – MART: PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA PACIJENATA SA RETKIM TUMORIMA

Objavljeno pre 9 godina

prati ovo pitanje

NORBS okuplja 13 udruženja osoba sa retkim bolestima, kao i veliki broj pojedinaca, čije su bolesti toliko retke da nemaju svoja udruženja. Pored redovnih aktivnosti, NORBS planira da u 2014. godini sprovede projekat pod nazivom: „Život nije dijagnoza“. Osnovna ideja projekta je da se izađe iz okvira podizanja vidljivosti retkih bolesti samo u februaru u sklopu obeležavanja Dana retkih bolesti, kroz aktivnosti koje bi bile sprovedene u svih 12 meseci 2014. godine, a kojim bi se predstavila sva udruženja – članice NORBS-a.

Ciljevi ovog projekta su:
1. skretanje pažnje šire javnosti na probleme sa kojima se susreću osobe sa retkim bolestima
2. edukacija šire javnosti o pojedinačnim retkim bolestima
3. stimulacija osoba i udruženja sa retkim bolestima da postanu članovi NORBS
4. jačanje i pozicioniranje NORBS-a kaoo relevantne nacionalne krovne organizacije u oblasti retkih bolesti u Srbiji
5. osnaživanje pojedinačnih udruženja i pružanja podrške za njihov dalji samostalni rad i u sinergiji sa Nacionalnom organizacijom za retke bolesti

 

U okviru projekta Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije: „Život nije dijagnoza“, Udruženje pacijenata sa retkim tumorima učestvovalo je na Prolećnom Lilly Festivalu Zdravlja koji se održavao u Beogradu 27. i 28. Marta 2014. godine u prostorijama Doma Omladine. U trajanju od dva dana na štandu u Domu Omladine, članovi UPRT-a  upoznavali su posetioce šta su neuroendokrini tumori, lokacije gde se najčešće otkrivaju, zbog čega su specifični i retki, sve sa ciljem podizanja svesti javnosti o postojanju ove retke bolesti. U tu svrhu deljenji su flajeri udruženja i edukativni lifleti. U isto vreme posetioci su upoznavani da je UPRT u sastavu NORBS. Javnost je upoznavana sa svrhom postojanja NORBSa putem flajera.

 

Prvog dana, 27.3. 2014. održana je tribina Udruženja pacijenata sa retkim tumorima pod nazivom „Neuroendokrini tumori, retke bolesti na koje se još ređe misli „. Gost tribine je bio profesor dr. Đuro Macut, kao predstavnik Instituta za neuroendokrine tumore koji je u sastavu Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Moderator tribine je bila novinarka RTS-a  Ana Stamenković i medijska kuća RTS.

Dr. Macut je prisutne upoznao sa problematikom neuroendokrinih tumora i njihovim specifičnostima. Predočen je i način dijagnostikovanja, lečenja i praćenja obolelih od NET i GIST tumora.

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima predstavilo je svoje ciljeve postojanja i probleme sa kojima se oboleli sreću.

 

U okviru projekta „Život nije dijagnoza“, pod pokroviteljstvom NORBS, snimljen je i prvi u serijalu spotova „Život nije dijagnoza“ – o retkim tumorima:

 
.