Svaka prijava je važna!

Objavljeno pre 2 godine

prati ovo pitanje

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i ove godine, u nedelji 2-8. novembra 2020, sprovodi kampanju pod nazivom #MedSafetyWeek u cilju podizanja svesti o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove.

Tema ovogodišnje kampanje je: Svaka prijava je važna i može da pomogne da lekovi budu bezbedniji za sve. Pacijenti, roditelji, staratelji, kao i zdravstveni radnici i njihove organizacije, pozivaju se da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove.

MSW Card SRB glavna.png

Lekovi su bezbedni i efikasni, ali neželjene reakcije na lekove (poznate i kao neželjena dejstva, neželjeni efekti ili nuspojave) mogu se dogoditi. Teško je predvideti kod koga će se javiti neželjene reakcije, zato je neophodno da svi potencijalni rizici, kao i način kako se lek primenjuje, budu razumljivi i iskomunicirani.

Prijavljivanje pomaže u otkrivanju novih neželjenih reakcija i drugih bezbednosnih saznanja, kao i u dobijanju dodatnih informacija o poznatim efektima lekova. Prijavljivanjem pomažete da lekovi budu bezbedniji za sve, kao i ALIMS-u u zaštiti javnog zdravlja putem efikasnijeg regulisanja lekova.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) odgovorna je za zaštitu i poboljšanje zdravlja miliona ljudi svakodnevno kroz efikasno regulisanje svih lekova i medicinskih sredstava u Republici Srbiji, obezbeđujući njihov kvalitet, efikasnost i prihvatljivu bezbednost. Rad ALIMS-a je potkrepljen robusnim i na dokazima zasnovanim odlukama kako bi se osiguralo da korist primene lekova prevazilazi potencijalne rizike.

ALIMS naglašava:

Bezbednost pacijenata je uvek naš najvažniji prioritet. Prijavljivanjem neželjenih reakcija otkrivene su mnoge bezbednosne informacije o lekovima za koje se ranije nije znalo.

Nadamo se da će ova kampanja ohrabriti svakog da prijavi sumnje na neželjene reakcije. Svaka prijava je važna i doprinosi poboljšanju bezbednosti lekova za sve pacijente.

ALIMS poziva:

Zdravstveni radnici (lekari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre i tehničari) i pacijenti (ili njihovi roditelji/staratelji), prijavite neželjene reakcije. Tako doprinosite praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova i zaštiti zdravlja svih nas.

Dodatne informacije i materijale osmišljene za #MedSafetyWeek 2020, kao i poruke za pacijente i zdravstvene radnike, možete da pogledate na internet stranama ALIMS-a www.alims.gov.rs.

Preuzmite informacije o ALIMS #MedSafetyWeek 2020 (u prilogu)

Važnost prijavljivanja neželjenih reakcija ne prestaje po završetku ove nedelje.

Svaka prijava je važna! Prijavite neželjene reakcije!
Srdačan pozdrav, 

NORBS tim