Rett Syndrome Europe – priručnik

Objavljeno pre 4 godine

prati ovo pitanje

Na web stranici Rett Syndrome Europe (RSE) nedavno je objavljen priručnik o Rett sindromu na hrvatskom jeziku. Priručnik je napravljen uz pomoć Danijele Vlajić Szili, koja je član upravnog odbora RSE i mama od Ester-devojčice koja ima Rett sindrom.

Priručnik se sastoji se od četrnaest članaka sa temama koje opisuju najvažnije probleme sa kojima se osobe sa ovom retkom bolešću i njihove porodice svakodnevno suočavaju i pokušavaju da daju odgovore i savete koji bi pomogli roditeljima da se što lakše izbore sa datim problemima i pomognu svojoj deci na optimalan način. Ovaj priručnik može biti koristan i stručnjacima koji se bave Rett sindromom.

Više možete pročitati na linku ispod: