Prilog o NORBS-ovom projektu u emisiji „Mesto za nas“

Objavljeno pre 2 godine

prati ovo pitanje

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije je u subotu 27.02.2021.godine na kanalu RTS 2 u emisiji “Mesto za nas”  govorila o projektu:

Projekat Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije u partnerstvu sa Pravnim skenerom dobio je podršku Projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” za uključivanje građana u aktivnosti u vezi sa pandemijom COVID-19 kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija!

Projekat  će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Projekat će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojoj deluje i probleme osoba sa retkim bolestima iznositi pred donosioce odluka.


Osim finansijske podrške, biće obezbeđena i mentorska podrška u oblastima uključivanja osoba sa retkim bolestima, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe osoba sa retkim bolestima i čuo njihov glas.

Prilog možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=AKlj9g-9eQc (od 21:53 do 22:30 minuta)