#PARnaDAR

Objavljeno pre 3 godine

prati ovo pitanje

Na inicijativu brenda PAR Theory of two, za svaka dva kupljena PARa čarapa, treći par čarapa biće poklonjen NORBS-u.

NORBS, kao savez udruženja koja se bave pitanjima osoba sa retkim bolestima i članova njihovih porodica zahvalio je brendu PAR na ovom humanom gestu. Ova donacija biće dodeljena onima kojima je najneophodnija, bilo da boluju od retke bolesti ili ne, čime želimo da pokažemo da je borba za bolji život jednog dela stanovništva neodvojivo povezana sa brigom za sve naše sugrađane.

Akcija traje do 29.11.2019, i implementirana je online, putem sledećeg website-a, i u prodajnim mestima PAR brenda.