Panel diskusija “Retke bolesti – stanje 2014”

Objavljeno pre 9 godina

prati ovo pitanje

Medija centar UNS

 

Učesnici:

Zoran Vlahović, Izvršni direktor RFZO,
dr Periša Simonović, državni sekretar Ministarstva zdravlja,
Brankica Janković, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike,
Muhedin Fijuljanin, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Marija Joldić, predsednica NORBS,
Davor Duboka, izvršni direktor NORBS

.