Održana još jedna psihološka radionica

Objavljeno pre 2 godine

prati ovo pitanje

U petak, 15.01.2021. godine, održana je radionica pod nazivom „Mentalno zdravlje kod odraslih i dece obolele od retkih bolesti“.

Cilj radionice bio je da se podigne svest o važnosti mentalnog zdravlja, kao i da se ukaže zašto je zajednica obolelih od retkih bolesti u povećanom riziku od narušenog mentalnog zdravlja, kao i anksioznih i depresivnih poremećaja. Za kraj su dati predlozi na koji način se mentalno zdravlje može održati i unaprediti. Prisutni su imali mogućnost za diskusiju, kao i da postavljaju pitanja.