Objavljen video spot za kampanju povodom obeležavanja Dana retkih bolesti 2022. godine

Objavljeno pre 10 meseci

prati ovo pitanje

Dan retkih bolesti 2022. osvetljava globalnu i različitu zajednicu od preko 300 miliona osoba koji žive sa retkom bolesti i članova njihovih porodica.

Kroz priče stvarnih ljudi širom sveta koji žive sa retkom bolešću, namera ovog videa je da pokaže da, ako je svaka retka bolest retka, kao zajednica delimo mnogo toga.

Svake godine ova globalna kampanja podizanja svesti okuplja milione širom sveta u znak solidarnosti sa zajedničkim obolelima od retkih bolesti. U 2021. godini, hiljade događaja održano je u preko 100 zemalja, mobilišući osobe koje žive sa retkom bolesti i članove njihovih porodica, zdravstvene radnike, industrijska industrija, industrija industrije. Nadamo se da će kampanja povodom Dana retkih bolesti 2022. biti još uspešna!

Ovaj, zvanični video za kampanju 2022. godine, preveden je na preko 40 jezika i distribuiran je širom sveta od strane 67 nacionalnih organizacija za retke bolesti, partnera u obeležavanju Dana retkih bolesti.

Podelite video još danas!

www.rarediseaseday.org