Obeležavanje međunarodnog Dana retkih bolesti u Kliničkom centru Srbije

Objavljeno pre 9 godina

prati ovo pitanje

Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Učesnici:
Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, Ministarka zdravlja Republike Srbije
Ass. dr Zlatibor Lončar, pomoćnik Direktora Kliničkog centra Srbije
Marija Joldić, Predsednica NORBS-a
Prof. dr Tatjana Pekmezović,
Prof. dr Svetozar Damjanović,
Prof. dr Marina Svetel,
Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković,
Prof. dr Milan Petakov,
Prof. dr Branislava Milenković,
Doc. dr Radomir Naumović,
VNS dr sc. med Slađana Andrejević,
Ass. mr sc. med Svetlana Popadić,
Prim. dr sc. med Zorica Šumarac

 .