Novi istraživački projekat Evropske unije „Screen4Care“

Objavljeno pre 1 godina

prati ovo pitanje

U oktobru 2021, međunarodni konzorcijum od 35 partnera najavio je pokretanje istraživačkog projekta – Screen4Care – koji ima za cilj da značajno smanji vreme potrebno za dijagnostikovanje retkih bolesti primenom genetskog skrininga novorođenčadi i instrumentima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji (AI).

Photo credits: https://ois.lbg.ac.at/en/about-us/news/screen4care

Projekat će trajati pet godina sa ukupnim budžetom od 25 miliona evra, koji je obezbedila Inicijativa za inovativne lekove (IMI 2 JU), zajednička inicijativa Evropske unije i Evropske federacije farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA).

Screen4Care će primeniti različite strategije za smanjenje vremena za uspostavljanje tačne dijagnoze i lečenje pacijenata sa retkim bolestima:

1) Genetski skrining novorođenčadi: Projekat će sprovoditi skrining novorođenčadi (koristeći genetske testove i srodne moderne genomske tehnologije), za koji se očekuje da bude efikasan alat za ranu dijagnozu, s obzirom da je približno 72% retkih bolesti genetskog porekla i 70% pacijenata sa retkim bolestima su deca.

2) Alati veštačke inteligencije (AI): Projekat će dizajnirati i razviti nove algoritme veštačke inteligencije za identifikaciju pacijenata u ranoj fazi bolesti putem elektronskih zdravstvenih kartona i razviti bazu informacija, zasnovanu na AI, za „proveru simptoma“ kako bi se pomoglo pacijentima koji su u procesu postavljanja dijagnoze.

Pored svog cilja za razvoj sistema za uspostavljanje rane dijagnoze, Screen4Care nastoji da uvede digitalnu infrastrukturu i ekosistem koji uključuje pacijente, roditelje novorođenčadi i staratelje kao ravnopravne učesnike u donošenju odluka u dijagnostičkom procesu. Ekosistem će obezbediti otvorenu platformu za inovacije koje omogućavaju kontinuirano prikupljanje podataka i razmenu informacija, podržavajući razvoj dijagnostike sledeće generacije.

Screen4Care tim se sastoji od 21 akademskog partnera, i okuplja stručnjake različitih oblasti. Konzorcijum takođe uključuje EURODIS, kao organizaciju koja predstavlja pacijente sa retkim bolestima u Evropi.

Izvor vesti: https://www.screen4care.eu/

Celokupno saopštenje za medije Međunarodnog konzorcijuma možete pročitati OVDE.