NORBS i Pravni Skener postali deo #ACTekipe

Objavljeno pre 2 godine

prati ovo pitanje

Sjajne vesti za početak godine!

Projekat Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije u partnerstvu sa Pravnim skenerom dobio je podršku Projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” za uključivanje građana u aktivnosti u vezi sa pandemijom COVID-19 kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija!

Projekat  će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Projekat će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojoj deluje i probleme osoba sa retkim bolestima iznositi pred donosioce odluka. Osim finansijske podrške, biće obezbeđena i mentorska podrška u oblastima uključivanja osoba sa retkim bolestima, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe osoba sa retkim bolestima i čuo njihov glas.

O ACT projektu

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

#ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizovaće se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.