Nedelja posvećena prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove (25-29. novembar 2019.)

Objavljeno pre 3 godine

prati ovo pitanje

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) sprovodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove.

Nedelja 25-29. novembra 2019. godine obeležiće četvrtu godišnju kampanju #MedSafetyWeek, gde regulatorna tela za lekove širom sveta učestvuju u kampanji za podizanje svesti o neželjenim reakcijama na lekove i važnosti njihovog prijavljivanja. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na polifarmaciju, sa kljičnom porukom da prijavljivanje neželjnih reakcije pomaže zaštiti pacijenata koji koriste više lekova istovremeno. #MedSafetyWeek je zajednički doprinos regulatornih tela iz 57 zemalja sveta.


NORBS i ALIMS uzimaju učešće u ovogodišnjoj kampanji i podsećaju na važnost prijavljivanja neželjenih reakcija.


Polifarmacija je istovremena primena četiri ili više lekova, bilo onih koji se izdaju na recept ili bez recepta ili su tradicionalni biljni lekovi. Polifarmacija povećava verovatnoću da se kod pacijenta jave neželjene reakcije, usled povećanog rizika od interakcija između lekova, hrane i biljnih proizvoda.


Iako je polifarmacija uobičajena kod starijih ljudi, svako ko istovremeno koristi veći broj lekova može biti izložen riziku. To uključuje pacijenta sa dugotrajnim hroničnim oboljenjima koji redovno uzimaju više lekova. Studije pokazuju da jedna trećina ljudi preko 75 godina starosti uzima najmanje šest lekova, od čega preko milion uzima osam ili više lekova dnevno.


Zaštita pacijenata je najvažniji prioritet i kako postoji rizik koji je povezan sa polifarmacijom, ALIMS poziva zdravstvene radnike, pacijente, roditelje i staratelje da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i na taj način aktivno doprinesu praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova.


Svaka prijava pomaže u procesu prikupljanja podataka koji omogućavaju bolje razumevanje bezbednosnog profila leka. Time se doprinosi adekvatnijem propisivanju i primeni leka na najbezbedniji način.


Praćenjem neželjenih reakcija na lekove se omogućava da pacijenti imaju kvalitetne i bezbedne lekove što doprinosi očuvanju javnog zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinca koji primenjuje lek.

Budnost nad bezbednom primenom lekova ne prestje po završetku ove nedelje.
Ostanite budni! Prijavite neželjene reakcije!