Kontinuirana medicinska edukacija, Zrenjanin

Objavljeno pre 5 godina

prati ovo pitanje

Dana 15.12.2017. u Zrenjaninu održan je kurs pod nazivom „Kako prepoznati retku bolest, simptomi, dijagnostika i mogućnosti lečenja“. Kurs je organizovan u saradnji NORBS-a i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI). Cilj ove, treće po redu edukacije, je informisanje, širenje znanja i razmena iskustva po pitanju prepoznavanja simptoma širokog dijapazona retkih bolesti, dijagnostika ovih bolesti i mogućnosti lečenja. Zahvalni smo predavačima na odličnim predavanjima i učesnicima na zainteresovanosti. Nadamo se da ćemo biti u prilici da edukacije ponovimo i učinimo ih što dostupnijim struci.

Vaš NORBS