Kontinuirana medicinska edukacija, Vranje

Objavljeno pre 5 godina

prati ovo pitanje

Ciklus kontinuiranih medicinskih edukacija koje je NORBS pokrenuo u saradnji sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, u osnovi ima cilj da stručnu javnost dodatno informiše o mogućnostima lečenja retkih bolesti i podigne svest o značaju pravovremene dijagnostike. Edukacija na temu „Kako prepoznati retku bolest – simptomi, dijagnostika i mogućnosti lečenja“ je održana u Vranju 02.09.2017.