Kontinuirana edukacija: „Zajedno za obolele od retkih bolesti“

Objavljeno pre 9 godina

prati ovo pitanje

Farmaceutski fakultet Evropskog Univerziteta, Novi Sad

 

Skup posvećen Danu retkih bolesti

 

Predavanja, predavači:
1. „Strategija o retnim bolestima i mesto genetskog skrininga“, prof. dr Svetozar Damjanović
2. „Molekularna osnova retkih bolesti: značaj za dijagnostiku“, dr Sonja Pavlović
3. „Integrativni pristup retkim bolestima“, prof. dr Slaviša Stanišić
4. „Problemi u dijagnostici i terapiji u bolesti metabolizma na teritoriji Srbije“, ass. dr Maja Đorđević
5. „Retke bolesti u pedijatriji“, prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski
6. „Laboratorijska dijagnostika bolesti lizozoma“, prim. dr Zorica Šumarac
7. „Integrativni pristup dijagnostici i terapiji autoimunog hepatitisa sa teškim stepenom ciroze koji zahteva transplantaciju“ (prikaz slučaja), doc. dr Momir Dunjić
8. „Nova trerapeutska strategija lečenja retkih bolesti bazirana na genotipu“, dr Maja Stojiljković Petrović.