Javna rasprava o Predlogu programa za retke bolesti u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine

Objavljeno pre 3 godine

prati ovo pitanje

Dokument koji je 2014. godine započet kao Strategija za retke bolesti u Republici Srbiji, pre nekoliko meseci je preimenovan u Program za retke bolesti u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine, kako bi potpao pod Strategiju razvoja zdravstva u Republici Srbiji kao krovni strateški dokument Ministarstva zdravlja.

Pod ovim novim nazivom, ovaj dokument će biti dostupan javnosti u okviru javne rasprave od 5. do 24. avgusta 2019. godine na sajtovima Ministarstva zdravlja, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, kao i na portalu e-uprave.

Pozivamo sve zainteresovane da ovaj dokument pročitaju, kao i da sve komentare i sugestije upute Ministarstvu zdravlja e-mailom na retkebolesti@zdravlje.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo zdravlja, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javnu raspravu o programu za retke bolesti u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine“.

Tekst predloga Programa i pripadajućeg akcionog plana, kao i poziv i program javne rasprave možete preuzeti na dolenavedenim linkovima:
Poziv na javnu raspravu Program za retke bolesti
Program javne rasprave Program za retke bolesti
Predlog programa za retke bolesti u RS za period 2020-2022.
Akcioni plan Predloga programa za retke bolesti u RS za period 2020-2022.