INFO / Linija pomoći i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Objavljeno pre 3 godine

prati ovo pitanje

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) počeo je da se primenjuje od 1. oktobra 2019. Ovim zakonim definiše se ko i na koji način može da pruža besplatnu pravnu pomoć. Više o uslovima možete pogledati na sajtu Ministarstva pravde (Registar pružalaca besplatne pravne pomoći).

U ovom momentu postoji zakonsko ograničenje u pružanju besplatne pravne pomoći zbog kog trenutno NORBS Linija pomoći nije u mogućnosti da pruža usluge besplatne pravne pomoći. NORBS radi na usaglašavanju sa zakonom, i nadamo se da ćemo uskoro moći da nastavimo sa punom uslugom Linije pomoći.

Ostale usluge koje pruža Linija pomoći su aktivne.