Dopis NORBS-a i MODS-a povodom Zakona o zdravstvenom osiguranju

Objavljeno pre 3 godine

prati ovo pitanje

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije (NORBS) i Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), obratili su se Ministarstvu zdravlja sa molbom za tumačenjem člana 78 stav 3. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju koji govori o produženju prava na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice.

Razlog obraćanja Ministarstvu zdravlja je nejednaka primena navedenog člana Zakona, budući da drugostepena Komisija RFZO-a ne priznaje teško oštećenje moždanih struktura i drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja kao osnov za produženje bolovanja.

Član 95. istog Zakona predviđa naknadu u visini od 100% zarade, dok se u praksi pokazalo da naknada iznosi manje, tj 65%.

Pozivamo nadležno ministarstvo da preuzme odgovarajuće mere kako bi se pružila adekvatna finansijska i razvojna podrška teško bolesnoj deci.