Dopis NORBS-a i MODS-a Ministarstvu zdravlja

Objavljeno pre 3 godine

prati ovo pitanje

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije (NORBS) i Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), obratili su se Ministarstvu zdravlja sa molbom da se preispita unapređenje uslova i procedura koje će omogućiti skraćivanje čekanja na lekarske specijalističke i dijagnostičke preglede dece, posebno dece sa teškoćama u razvoju i dece sa retkim bolestima.


Razlog ovog obraćanja je činjenica, da u ovom trenutku, deca na magnetnu rezonancu čekaju po više meseci. što može imati negativne implikacije na njihovo zdravstveno stanje. 

Pozivamo nadležno ministarstvo da preduzme sve raspoložive mere, kako bi se smanjilo vreme čekanja na određeni specijalistički i dijagnostički pregled dece, posebno dece sa teškoćama u razvoju

DOPIS