Batut o procedurama za testiranje na COVID-19

Objavljeno pre 2 godine

prati ovo pitanje

Institut za javno zdravlje „Dr. Milan Jovanović Batut“. u odgovoru na dopis Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, dao je nekoliko objašnjenja u vezi procedure za testiranje na COVID-19.

U svom odgovoru napominju, da se u skladu sa vežećim stručno metodološkim uputstvom za kontrolu unošenja i sprečavanja širenja novog korona virusa SarS CoV-2 u Republici Srbiji, u svim domovima zdravlja mora omogućiti komunikacija, direktna i putem telefona, osoba sa sumnjom na COVID-19, sa izabranim lekarom.

Prilikom prvog telefonskog kontakta sa osobom obolelom od retke bolesti, a kod koje postoji sumnja na infekciju COVID-19, izabrani lekar je dužan da po proceni rizika najpre uzme epidemiološke podatke. Prvi pregled i testiranje kod osoba obolelih od retkih bolesti treba da ima prioritet.

Za osobe sa retkom bolešću koji zbog svoje osnovne bolesti ne mogu da dođu do izabranog lekara (COVID ambulante), dom zdravlja treba da omogući da se pregled i eventualno testiranje obavi u kućnim uslovima, kada god je to moguće.

Dopis u celosti možete pročitati OVDE.