Anketa o dostupnosti zdravstvene zaštite osoba sa retkim bolestima u toku pandemije Covid-19

Objavljeno pre 2 godine

prati ovo pitanje

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije poziva osobe sa retkim bolestima da popune anketu koja ima za cilj da analizira situaciju u pogledu dostupnosti zdravstvene zaštite osoba sa retkim bolestima u našoj zemlji u toku pandemije koronavirusom.

Anketa se realizuje u okviru projekta „Unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti osoba sa retkim bolestima kroz zagovaranje i informisanje građana i građanki obolelih od retkih bolesti“, koji zajednički sprovode Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije i Pravni skener, podržanim u sklopu ACT projekta.

Podaci prikupljeni ovom anketom su poverljivi i koriste se strogo anonimno. Pojedinačni odgovori ispitanika koriste se zbirno, zajedno sa odgovorima drugih učesnika. 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa anketom, možete nas kontaktirati na office@norbs.rs

Za popunjavanje ankete je potrebno oko 10 minuta.

Kliknite da pristupite ANKETI

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.